Aspevej 14

3751 Østermarie

 

 

Aspevej 14, 3751 Østermarie

Matr.nr. 55c, Østermarie.

 

704368 m2.

Lausvang.

Byggeår: 

Ejer: Kim Kure Olssen, Brandsgårdsvejen 5, Bodilsker.

Beboere: Lars Cordua.

Flaget oppe på Lausvang ved vintertide.

Stuehuset og gården på Lausvang set oppefra.

Copyright ® 2015 aspevej.dk

Aspevej 14

3751 Østermarie