Aspevej 22

3751 Østermarie

 

 

Aspevej 22, 3751 Østermarie

Matr.nr. 56g, Østermarie.

 

38.400 m2

 

Byggeår:

Beboere: Søren og Marianne Koch.

 

E-mail: enelokken@mail.tele.dk

Søren og Marianne Koch bor på det hyggelige, røde hus, som ligger tilbagetrukket fra Aspevej midt i en lille bevoksning.

Marianne er vejteknikker ved Regionskommunen og passer haven som sin fritidsinteresse.

Søren er maler, og driver sin egen forretning, Søren Koch - "Din fagmand".

I fritiden spænder Søren gerne et par heste foran en vogn og kører rundt i den bornholmske natur med Marianne bag i vognen.

Copyright ® 2015 aspevej.dk

Aspevej 22

3751 Østermarie