Aspevej 3, 3751 Østermarie

Matr.nr. 48a Østermarie.

 

438732 m2.

42 slg., Lille Hallegård.

Byggeår:

Beboere: Lis Frederiksen og Jørgen Christensen.

Tre smukke motiver fra Hallegård, taget fra www.hallegård.dk

Copyright ® 2015 aspevej.dk

Aspevej 3

3751 Østermarie